W jakim trybie ?

Przesłane przez Gumiś: Na stronie zdrugiejstony.org jest informacja, że Burmistrz Pan Marek Wiliński nie chce ujawnić kwoty jaką zapłacił za odzyskanie podatku VAT. O kwocie zapłaty krążą legendy. Podobno jest to ćwierć miliona złotych. Pomijając wielkość zapłaty rodzi się pytanie? W jakim trybie ustawy o zamówieniach publicznych zlecono „komuś” wykonanie pracy? W biuletynie informacji publicznej gminy nie ma najmniejszego śladu o takim zleceniu-zamówieniu. Kolejne pytania? Kto i na jakich zasadach wyłonił podmiot do przeprowadzenia obliczeń dotyczących odzyskania VAT? Czy zleceniobiorca miał dostęp do dokumentacji finansowej urzędu? Kto mu jej i na jakich zasadach udzielił?